ПАРТНЬОРИ

ПАРТНЬОРИ

Американска агенция за международно развитие

Pathways е създаден през 2009 г., благодарение на щедрата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (ААМР) и след като получава най-големия образователен грант за региона през тази година. Идеята за Pathways първоначално тръгва от Harvard University, където Групата за публично-частни партньорства развива различни проектни идеи в различни сфери по целия свят. Ангел Келчев, член на групата, работи по проекта съвместно с проф. Алан Т. Трейгър и още четирима представители на Harvard John F. Kennedy School of Government. Проектът е одобрен от ААМР през 2009 г. и Pathways е открит официално през септември 2010 г. в гр. Пазарджик.

WEBSITE

Harvard University

Harvard University играе основна роля при учредяването и по-нататъчното стратегическо развитие на Pathways. Трима членове на преподавателския и административния състав на университета се съгласяват да подпомогнат проекта, развит от Ангел Келчев по време на неговата магистратура в Harvard John F. Kennedy School of Government, и да се присъединят към Борда на съветниците на центъра. В резултат на тяхната експертиза и задълбочена работа по проекта, същият е одобрен за финансиране от ААМР през 2009 г. и продължава да се развива успешно и до днес.

WEBSITE

Johns Hopkins University: SAIS

Подразделение на Johns Hopkins University, The School of Advanced International Studies (SAIS) е едно от най-престижните учебни заведения в САЩ, фокусирано върху политика, икономика и развитието на международни отношения. През 2013 г. председателят на Борда на съветниците на Pathways, проф. Алан М. Трейгър, е поканен да се присъедини към преподавателите в учебното заведение. Проф. Трейгър продължава да подпомага Pathways като част от екипа на SAIS.

WEBSITE

American University in Bulgaria (AUBG)

Pathways е официален партньор на AUBG и подпомага университета в много направления: предоставяне на консултации за кандидат-студенти, интересуващи се от обучението в университета (избор на специалност, стипендии и информация за предлаганите ресурси), подготовка за приемните изпити CAE, TOEFL iBT и SAT I, oрганизиране на кампус-посещения и подготовка на документи за кандидатстване. Екипът на Pathways работи съвместно с ръководството на Офиса за прием на нови студенти в AUBG, за да подбере най-добрите кандидат-студенти от цялата страна.

WEBSITE

Athens Information Technology (AIT)

Athens Information Technology (AIT) Program е международно известен образователен и научен център с дейност в сферата на информационните технологии, телекомуникациите и иновативния мениджмънт. Програмата е създадена през 2002 г. в Атина, Гърция от групата компании ИНТРАКОМ. Pathways администрира две годишни стипендии за бакалавърски и магистърски програми в AIТ за български ученици и работи с ръководството на Центъра по различни образователни инициативи.

WEBSITE

Harvard University: Център за eвропейски изследвания

След прекратяване дейността на Kokkalis Program към Harvard University през 2013 г., Директорът на програмата г-жа Илейн Папулиас /член на Борда на съветниците на Pathways/ се присъединява към Центъра за европейски изследвания към университета и продължава да подкрепя и подпомага развитието на нашата програма в България.

WEBSITE

Rotary International

Pathways подкрепя дейността на Rotary International. Това е организация, в която членуват мъже и жени от цял свят, с общата мисия да служат на обществото чрез хуманитарна дейност, чрез насърчаване на високи морални стандарти във всички професионални сфери и чрез непрекъснати усилия за постигане на световно разбирателство и мир. Rotary International финансово подпомага проекти предимно в развиващия се свят, като акцентира върху нуждите в здравеопазването, достъпа до чиста питейна вода, храна, професионално обучение и образование. Rotary International е една от организациите, които осигуряват реализацията на проекта по създаването на Pathways и неговото финансиране.

WEBSITE

Rotaract International

Pathways подкрепя дейността на Rotaract International. Клубът развива дейности за професионално развитие, както и обществена и социална дейност. Основан през 1968 г. от Rotary International, клубът има повече от 130 000 членове в над 155 страни по целия свят. Rotaract International е една от организациите, които осигуряват средства по финансирането за реализацията на проекта Pathways.

WEBSITE

Фондация “Заедно в час”

Pathways подкрепя Фондация „Заедно в час”, създадена през юли 2010 г. с цел да улесни достъпа до качествено образование за всяко дете в България, като адаптира и приложи в страната успелия в над 20 други държави подход на международната мрежа Teach For All. Нашият екип вярва, че развитието на мотивирани млади специалисти и внедряването им в образователната система е от ключово значение за нейното бъдещо развитие и за конкурентноспособността на българската младеж.

WEBSITE

Junior Achievment

Pathways подкрепя дейността на Junior Achievement - най-голямата организация в света, посветена на обучението на ученици в сферата на предприемачеството и финансовата грамотност чрез множество практически програми. Junior Achievement цели да помогне на младите хора в подготовката им за реалния свят, като им покаже как да генерират богатство и ефективно да го управляват, как да създават работни места, които да направят техните общности по-силни, и как да прилагат предприемаческо мислене на работното място. 

WEBSITE

Start it Smart

Pathways подкрепя дейността на Start It Smart - Клуб по предприемачество, създаден с цел разпространението и развитието на предприемаческия начин на мислене и с цел подкрепа на младите хора при стартиране на техен собствен бизнес. Start It Smart е съосновател на Българския предприемачески и иновационен клъстер /BEIC/, както и на Startup Generation - най-голямата световна мрежа от млади предприемачи. 

WEBSITE

The Art of Living

Pathways подкрепя дейността на Фондация „Изкуството да живееш“, чиято дейност се развива в над 152 страни. Фондацията работи със специален консултативен статут към Икономическия съвет на ООН и си сътрудничи със Световната здравна организация. Фондацията провежда образователни програми за самоусъвършенстване, които предлагат техники за освобождаване от стрес, подобряване на здравето, концентрацията и паметта, повишаване на съзнанието и постигане на хармонични отношения между хората. Образователните програми на фондацията обхващат всички възрасти и сектори в обществото, включително деца, студенти, служители във фирми и институции и други. 

WEBSITE