ИСТОРИЯ

ИСТОРИЯ

Идеята за проекта възниква през 2009г., когато Ангел Келчев започва магистърската си програма в Harvard University. С помощта на проф. Алан М. Трейгър и други видни академици и администратори от John F. Kennedy School of Government, Ангел разработва бизнес план, който впоследствие е одобрен за финансиране от ААМР като част от партньорството между САЩ и България в сферата на информационните технологии и иновации.

Центърът в официално открит през септември 2010г. в гр. Пазарджик и включва два компютъризирани офиса с общо четири класни стаи. Центърът започва да предлага множество курсове по английски за гимназисти и е одобрен да администрира изпитите TOEFL iBT® и SAT за региона. През 2012г., Pathways разраства дейността си и започва да предлага богата гама курсове по английски език за деца и възрастни. През 2013г., Pathways открива две нови класни стаи – за деца и за индивидуално обучение. През 2014г., Pathways открива нов офис в гр. София, който също е одобрен да администрира изпита TOEFL iBT®.

Pathways предлага висококачествено обучение в сферите на английския език. Центърът разполага с модерна материална база, висококвалифицирани и отговорни преподаватели и прилага иновативни методи на преподаване. Учениците ни имат възможност да се обучават в специализирани компютърни кабинети, оборудвани с най-модерна мултимедийна техника. Интерактивната ни обучителна програма е гъвкава и модерна. Тя акцентира върху развитието на практически умения и насърчава креативността на младите ни курсисти.

С помощта на партньори като Cisco, Microsoft и програми към Harvard John. F. Kennedy School of Government, ние предоставяме на учениците си възможности за срещи с видни гост-лектори, както и отлични ресурси за професионално ориентиране и развитие.

Нашите ученици също така разполагат с достъп до ментори от едни от най-престижните университети и компании по цял свят, които им дават практически наставления, съобразени с индивидуалните им академични и професионални амбиции. Тези партньорства дават шанс на учениците ни да следват амбициите си и да развиват потенциала си без да се ограничават.

Днес, благодарение на неоценимата помощ на нашите партньори, Pathways обучава повече от 300 курсиста годишно.

Идеята за проекта възниква през 2009г., когато Ангел Келчев започва магистърската си програма в Harvard University. С помощта на проф. Алан М. Трейгър и други видни академици и администратори от John F. Kennedy School of Government, Ангел разработва бизнес план, който впоследствие е одобрен за финансиране от ААМР като част от партньорството между САЩ и България в сферата на информационните технологии и иновации.

Центърът в официално открит през септември 2010г. в гр. Пазарджик и включва два компютъризирани офиса с общо четири класни стаи. Центърът започва да предлага множество курсове по английски за гимназисти и е одобрен да администрира изпитите TOEFL iBT® и SAT за региона. През 2012г., Pathways разраства дейността си и започва да предлага богата гама курсове по английски език за деца и възрастни. През 2013г., Pathways открива две нови класни стаи – за деца и за индивидуално обучение. През 2014г., Pathways открива нов офис в гр. София, който също е одобрен да администрира изпита TOEFL iBT®.

Pathways предлага висококачествено обучение в сферите на английския език. Центърът разполага с модерна материална база, висококвалифицирани и отговорни преподаватели и прилага иновативни методи на преподаване. Учениците ни имат възможност да се обучават в специализирани компютърни кабинети, оборудвани с най-модерна мултимедийна техника. Интерактивната ни обучителна програма е гъвкава и модерна. Тя акцентира върху развитието на практически умения и насърчава креативността на младите ни курсисти.

С помощта на партньори като Cisco, Microsoft и програми към Harvard John. F. Kennedy School of Government, ние предоставяме на учениците си възможности за срещи с видни гост-лектори, както и отлични ресурси за професионално ориентиране и развитие.

Нашите ученици също така разполагат с достъп до ментори от едни от най-престижните университети и компании по цял свят, които им дават практически наставления, съобразени с индивидуалните им академични и професионални амбиции. Тези партньорства дават шанс на учениците ни да следват амбициите си и да развиват потенциала си без да се ограничават.

Днес, благодарение на неоценимата помощ на нашите партньори, Pathways обучава повече от 300 курсиста годишно.