БОРД НА СЪВЕТНИЦИТЕ

БОРД НА СЪВЕТНИЦИТЕ

Алан М. Трейгър | Председател на БС

Алан М. Трейгър е Председател на Борда на съветниците на Pathways. Той е гостуващ учен и професор-преподавател в Програмата за международно развитие в The Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS). Проф. Трейгър е старши изследовател в The Roy and Lila Ash Center for Democratic Governance and Innovation и Председател на Учебната група за публично-частни партньорства към Harvard John F. Kennedy School of Government. Преди това проф. Трейгър работи като Senior Fellow в Mossavar-Rahmani Center for Business and Government в училището.

Проф. Трейгър доскоро беше лектор по политически науки, като научната и преподавателската му дейност бяха насочени към ролята на публично-частните партньорства при решаването на сложни политически въпроси. Преди да поеме длъжността на преподавател в Harvard University, той е старши съветник на Декана за Executive Education.

Професионалните интереси на проф. Трейгър са тясно свързани с темата за публично-частните партньорства, като това ясно личи от заеманата от него позиция на Commissioner of the New York State Commission on State Asset Maximization. Проф. Трейгър доскоро заемаше длъжността Председател на борда на Riverside Park Fund в Ню Йорк.

Опитът му в частния сектор включва създаването и ръководенето на частната инвестиционна фирма AMT Capital Management, както и създаването и ръководството на отдели в Morgan Stanley, където той е заемал длъжността Мanaging Director. Преди да заеме позицията в Morgan Stanley, той е ръководил стратегическото планиране на Pfizer Pharmaceuticals.

Приблизително половината от професионалния опит на проф. Трейгър е свързан с проблеми извън географските рамки на САЩ. Научната дейност на проф. Трейгър включва моделирането, спонсорирането и писането на приложни учебни материали върху публично-частни партньорства в редица държави по линия на работата му в Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. Проф. Трейгър е възпитаник на Harvard John F. Kennedy School of Government (випуск 1972). В самото начало на кариерата си той е VISTA Volunteer в Тексас. Проф. Трейгър е работил за местните системи на управление на Ню Йорк, Ню Хейвън и Бостън.

WEBSITE

Алан М. Трейгър | Председател на БС

Алан М. Трейгър е Председател на Борда на съветниците на Pathways. Той е гостуващ учен и професор-преподавател в Програмата за международно развитие в The Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS). Проф. Трейгър е старши изследовател в The Roy and Lila Ash Center for Democratic Governance and Innovation и Председател на Учебната група за публично-частни партньорства към Harvard John F. Kennedy School of Government. Преди това проф. Трейгър работи като Senior Fellow в Mossavar-Rahmani Center for Business and Government в училището.

Проф. Трейгър доскоро беше лектор по политически науки, като научната и преподавателската му дейност бяха насочени към ролята на публично-частните партньорства при решаването на сложни политически въпроси. Преди да поеме длъжността на преподавател в Harvard University, той е старши съветник на Декана за Executive Education.

Професионалните интереси на проф. Трейгър са тясно свързани с темата за публично-частните партньорства, като това ясно личи от заеманата от него позиция на Commissioner of the New York State Commission on State Asset Maximization. Проф. Трейгър доскоро заемаше длъжността Председател на борда на Riverside Park Fund в Ню Йорк.

Опитът му в частния сектор включва създаването и ръководенето на частната инвестиционна фирма AMT Capital Management, както и създаването и ръководството на отдели в Morgan Stanley, където той е заемал длъжността Мanaging Director. Преди да заеме позицията в Morgan Stanley, той е ръководил стратегическото планиране на Pfizer Pharmaceuticals.

Приблизително половината от професионалния опит на проф. Трейгър е свързан с проблеми извън географските рамки на САЩ. Научната дейност на проф. Трейгър включва моделирането, спонсорирането и писането на приложни учебни материали върху публично-частни партньорства в редица държави по линия на работата му в Mossavar-Rahmani Center for Business and Government. Проф. Трейгър е възпитаник на Harvard John F. Kennedy School of Government (випуск 1972). В самото начало на кариерата си той е VISTA Volunteer в Тексас. Проф. Трейгър е работил за местните системи на управление на Ню Йорк, Ню Хейвън и Бостън.

WEBSITE

Брайън С. Мaндeл | Член на БС

Брайън С. Мaндeл е лектор по политически науки в Harvard John F. Kennedy School of Government, както и Директор на програмата Negotiation Project към университета. Професор Мандел е също така Председател на програмите Wexner-Israel и Kokkalis към Harvard University. Настоящата му научна и преподавателска дейност е съсредоточена върху теорията и практиката на преговарянето, с акцент върху ролята на трети лица при съдействието и разрешаването на национални и международни политически проблеми.

В момента професор Мандел завършва книга на тема разработка и приложение на планове за успешното решаване на конфликтни ситуации и преговори. Преди да поеме длъжност като преподавател в Harvard University, професор Мандел е лектор в Norman Paterson School of International Affairs в Carleton University, Отава, Канада. Бил е и анализатор на стратегията към Канадския департамент по национална сигурност, като специализира в областта на умиротворяването в контекста на дейността на Организацията на обединените нации, както и в областта на осъществяването на договори за разоръжаване. Професор Мандел получава своя докторат от University of Toronto, Канада и е Pew Faculty Fellow и Senior Research Associate в Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard John F. Kennedy School of Government.

WEBSITE

Брайън С. Мaндeл | Член на БС

Брайън С. Мaндeл е лектор по политически науки в Harvard John F. Kennedy School of Government, както и Директор на програмата Negotiation Project към университета. Професор Мандел е също така Председател на програмите Wexner-Israel и Kokkalis към Harvard University. Настоящата му научна и преподавателска дейност е съсредоточена върху теорията и практиката на преговарянето, с акцент върху ролята на трети лица при съдействието и разрешаването на национални и международни политически проблеми.

В момента професор Мандел завършва книга на тема разработка и приложение на планове за успешното решаване на конфликтни ситуации и преговори. Преди да поеме длъжност като преподавател в Harvard University, професор Мандел е лектор в Norman Paterson School of International Affairs в Carleton University, Отава, Канада. Бил е и анализатор на стратегията към Канадския департамент по национална сигурност, като специализира в областта на умиротворяването в контекста на дейността на Организацията на обединените нации, както и в областта на осъществяването на договори за разоръжаване. Професор Мандел получава своя докторат от University of Toronto, Канада и е Pew Faculty Fellow и Senior Research Associate в Belfer Center for Science and International Affairs, Harvard John F. Kennedy School of Government.

WEBSITE

Илейн Папулиас | Член на БС

Илейн Папулиас е изпълнителен директор на Center for European Studies в Harvard John F. Kennedy School of Government. Преди да заеме настоящата позиция, г-жа Папулиас работи като член на Академичния състав в Harvard John F. Kennedy School of Government от 1999 г. до 2012 г. и ръководи дейността на програмата Kokkalis, насърчавайки и развивайки връзките на Harvard University в Югоизточна Европа.

По време на този период, г-жа Папулиас набира повече от 500 лидери на международно ниво, ангажирани с увеличаване на общественото благо на Югоизточна Европа. Тя също така работи активно за поощряването на партньорски взаимоотношения между Harvard John F. Kennedy School of Government и други висши учебни заведения по света. Преди това, г-жа Папулиас работи като консултант по публични отношения в Rasky-Baerlein Group, където създава и прилага стратегии за комуникативен мениджмънт в кризисни ситуации, както и такива, отнасящи се до кампании на корпоративни и правителствени клиенти. Г-жа Папулиас е работила и като U.S. State Department Intern в посолството на САЩ в Атина, консултант в Cambridge Energy Research Associates и съветник към Kuwaiti Foreign Service.  

Илейн Папулиас получава бакалавърска степен от Wesleyan University и магистърска степен по право и дипломатически отношения от The Fletcher School, Tufts University, САЩ. Научната й дейност е фокусирана върху международните отношения, правото и сигурността, политическите отношения в Югоизточна Европа, както и в Близкия изток.

Професионалните й интереси са в областите на гръцко-турските взаимоотношения, тероризма, политическия ислям и медиите. Тя говори свободно гръцки и поддържа добро работно ниво на персийски език. Папулиас е съпредседател на Southeastern Europe Study Group в Центъра по европейски науки в Harvard University.

WEBSITE

Илейн Папулиас | Член на БС

Илейн Папулиас е изпълнителен директор на Center for European Studies в Harvard John F. Kennedy School of Government. Преди да заеме настоящата позиция, г-жа Папулиас работи като член на Академичния състав в Harvard John F. Kennedy School of Government от 1999 г. до 2012 г. и ръководи дейността на програмата Kokkalis, насърчавайки и развивайки връзките на Harvard University в Югоизточна Европа.

По време на този период, г-жа Папулиас набира повече от 500 лидери на международно ниво, ангажирани с увеличаване на общественото благо на Югоизточна Европа. Тя също така работи активно за поощряването на партньорски взаимоотношения между Harvard John F. Kennedy School of Government и други висши учебни заведения по света. Преди това, г-жа Папулиас работи като консултант по публични отношения в Rasky-Baerlein Group, където създава и прилага стратегии за комуникативен мениджмънт в кризисни ситуации, както и такива, отнасящи се до кампании на корпоративни и правителствени клиенти. Г-жа Папулиас е работила и като U.S. State Department Intern в посолството на САЩ в Атина, консултант в Cambridge Energy Research Associates и съветник към Kuwaiti Foreign Service.  

Илейн Папулиас получава бакалавърска степен от Wesleyan University и магистърска степен по право и дипломатически отношения от The Fletcher School, Tufts University, САЩ. Научната й дейност е фокусирана върху международните отношения, правото и сигурността, политическите отношения в Югоизточна Европа, както и в Близкия изток.

Професионалните й интереси са в областите на гръцко-турските взаимоотношения, тероризма, политическия ислям и медиите. Тя говори свободно гръцки и поддържа добро работно ниво на персийски език. Папулиас е съпредседател на Southeastern Europe Study Group в Центъра по европейски науки в Harvard University.

WEBSITE