МИСИЯ И ВИЗИЯ

МИСИЯ И ВИЗИЯ

Мисията на Pathways е да мотивира, информира и вдъхновява младите българи при избора и подготовката им за висше образование и кариера. Pathways предлага и курсове за възрастни, предоставяйки им възможност да придобият ценни умения и да се преориентират професионално.

Ние дълбоко вярваме в личния пример и целим да популяризираме дейността на успели хора от различни професионални и академични сфери, за да покажем, че мечтите се сбъдват. За нас е важно да се насърчава продължаването на образованието в университет и да се търси оптимална професионална реализация.

Усилията на Pathways да култивира професионализъм и дълбоки познания в сферата на английския език имат за цел да подготвят по-мотивирани и умели професионалисти, които да бъдат конкурентноспособни на световния пазар. Това, което съществено ни отличава от други обучителни институции в България, е нашата уникална, персонализирана менторска програма. А това, от своя страна, насърчава създаването на силна мрежа от възпитаници на Pathways.

Мисията на Pathways е да мотивира, информира и вдъхновява младите българи при избора и подготовката им за висше образование и кариера. Pathways предлага и курсове за възрастни, предоставяйки им възможност да придобият ценни умения и да се преориентират професионално.

Ние дълбоко вярваме в личния пример и целим да популяризираме дейността на успели хора от различни професионални и академични сфери, за да покажем, че мечтите се сбъдват. За нас е важно да се насърчава продължаването на образованието в университет и да се търси оптимална професионална реализация.

Усилията на Pathways да култивира професионализъм и дълбоки познания в сферата на английския език имат за цел да подготвят по-мотивирани и умели професионалисти, които да бъдат конкурентноспособни на световния пазар. Това, което съществено ни отличава от други обучителни институции в България, е нашата уникална, персонализирана менторска програма. А това, от своя страна, насърчава създаването на силна мрежа от възпитаници на Pathways.