АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Image

Общ английски

Курсовете са предназначени за работещи хора, които имат амбицията да развият нови или да подобрят съществуващи познания по английски език, за да повишат конкурентноспособността и продуктивността си.
Image

Бизнес английски

Pathways предлага специализирано обучение по бизнес английски, което е съобразено с нуждите на служителите и мениджърите на всяка фирма. Обучението може да бъде групово или индивидуално и цели да подобри комуникативните умения и продуктивността на професионалисти от всякакви среди.
Image

Разговорен английски

Курсовете по разговорен английски са подходящи за хора, които искат да подобрят комуникативните си умения. Занятията могат да акцентират върху определени ситуации (пътуване, почивка), както и върху определена работна среда (бизнес, конференция и т.н.).

Общ английски

Курсовете са предназначени за работещи хора, които имат амбицията да развият нови или да подобрят съществуващи познания по английски език, за да повишат конкурентноспособността и продуктивността си.

Бизнес английски

Pathways предлага специализирано обучение по бизнес английски, което е съобразено с нуждите на служителите и мениджърите на всяка фирма. Обучението може да бъде групово или индивидуално и цели да подобри комуникативните умения и продуктивността на професионалисти от всякакви среди.

Разговорен английски

Курсовете по разговорен английски са подходящи за хора, които искат да подобрят комуникативните си умения. Занятията могат да акцентират върху определени ситуации (пътуване, почивка), както и върху определена работна среда (бизнес, конференция и т.н.).