АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Предучилищна възраст

Съзнавайки необходимостта малките деца да се запознаят и да формират положително отношение към езика от ранна възраст, Pathways предлага специализирани курсове за деца в предучилищна възраст.
Image

Предучилищна възраст

Съзнавайки необходимостта малките деца да се запознаят и да формират положително отношение към езика от ранна възраст, Pathways предлага специализирани курсове за деца в предучилищна възраст
Image

1 – 3 клас

Градим базисните умения за автономна езикова употреба и акцентираме върху усвояването на основните граматически времена и плавното натрупване на речников запас. Децата изграждат и опит в изпитна среда, защото ги подготвяме за престижните международни сертификати Cambridge English: Young Learners.
Image

4 - 6 клас

Учениците надграждат върху основните граматични категории и речников запас, като преподавателят развива допълнителни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране.
Image

7 - 8 клас

Подготовката по тези системи предоставя на децата една солидна основа, върху която могат да градят знания и умения по време на гимназиалното си обучение и да бъдат успешни при подготовката си за кандидатстване в университет.

1 – 3 клас

Градим базисните умения за автономна езикова употреба и акцентираме върху усвояването на основните граматически времена и плавното натрупване на речников запас. Децата изграждат и опит в изпитна среда, защото ги подготвяме за престижните международни сертификати Cambridge English: Young Learners.

4 - 6 клас

Учениците надграждат върху основните граматични категории и речников запас, като преподавателят развива допълнителни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране.

7 - 8 клас

Подготовката по тези системи предоставя на децата една солидна основа, върху която могат да градят знания и умения по време на гимназиалното си обучение и да бъдат успешни при подготовката си за кандидатстване в университет.