АКАДЕМИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

АКАДЕМИЧНИ КОНСУЛТАЦИИ

Image

Подготовка на апликации за университети

Pathways ти помага с цялостната подготовка на апликацията ти за университет. Процесът започва с консултации за избор на университет и специалност, преминава през подготовката на есета и препоръки и завършва с пробни интервюта и идентифициране на възможности за получаване на финансова помощ.
Image

Кандидатстване за стажове

Pathways ти дава възможност да научиш повече за връзката между специалност и бъдеща професия, за начините да натрупаш професионален опит по време на следването ти, за подготовката на документите ти за кандидатстване за стаж (CV, мотивационно писмо и други), както и за подготовката ти за интервю.
Image

Академични консултации

Pathways ти помага да избереш университет и специаност. Това са едни от най-важните решения пред теб, а опциите пред теб са наистина безкрайни. Нашата препоръка е да се консултираш с хора като нас, които могат да те насочат и да ти помогат да направиш информиран избор.

Подготовка на апликации за университети

Pathways ти помага с цялостната подготовка на апликацията ти за университет. Процесът започва с консултации за избор на университет и специалност, преминава през подготовката на есета и препоръки и завършва с пробни интервюта и идентифициране на възможности за получаване на финансова помощ.

Кандидатстване за стажове

Pathways ти дава възможност да научиш повече за връзката между специалност и бъдеща професия, за начините да натрупаш професионален опит по време на следването ти, за подготовката на документите ти за кандидатстване за стаж (CV, мотивационно писмо и други), както и за подготовката ти за интервю.

 

Академични консултации

Pathways ти помага да избереш университет и специаност. Това са едни от най-важните решения пред теб, а опциите пред теб са наистина безкрайни. Нашата препоръка е да се консултираш с хора като нас, които могат да те насочат и да ти помогат да направиш информиран избор.