НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ВЪЗРАСТНИ

Image

Немски език за възрастни

Курсовете по немски език са предназначени за работещи хора от всяка възраст. Те са подходящи както за хора, които тепърва започват обучението си по немски език, така и за такива, които вече имат определено ниво на владеене на езика.

Курсистите се запознават с основните граматични категории, като преподавателят развива основни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране. Текущото оценяване на курсистите се осъществявя чрез регулярни тестове на всеки три раздела от учебника, като също така се полага и финален изпит. Нашата цел при обучението на възрастни е да изградим солидна езикова грамотност по немски език, която да послужи в професионалния и личен живот на всеки курсист.

Image

Учебна система - Unternehmen Deutsch

Учебната система Unternehmen Deutsch подготвя успешно за полагане на изпита Zertifikat Deutsch für den Beruf. Разнообразие от методично-дидактически похвати, ежедневни и бизнес ориентирани теми водят до сигурни и конкретни резултати. Съвети за културни особености помагат за адекватно поведение и безпроблемно общуване с бизнес партньори от немскоезичния свят. Новият граматичен материал се въвежда постепенно, примерите и лексиката са свързани с бизнес тематиката. Наученото се затвърждава чрез дискусии, ролеви игри, проекти и работа в екип.

Немски език за възрастни

Курсовете по немски език са предназначени за работещи хора от всяка възраст. Те са подходящи както за хора, които тепърва започват обучението си по немски език, така и за такива, които вече имат определено ниво на владеене на езика.

Курсистите се запознават с основните граматични категории, като преподавателят развива основни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране. Текущото оценяване на курсистите се осъществявя чрез регулярни тестове на всеки три раздела от учебника, като също така се полага и финален изпит. Нашата цел при обучението на възрастни е да изградим солидна езикова грамотност по немски език, която да послужи в професионалния и личен живот на всеки курсист.

Учебна система - Unternehmen Deutsch

Учебната система Unternehmen Deutsch подготвя успешно за полагане на изпита Zertifikat Deutsch für den Beruf. Разнообразие от методично-дидактически похвати, ежедневни и бизнес ориентирани теми водят до сигурни и конкретни резултати. Съвети за културни особености помагат за адекватно поведение и безпроблемно общуване с бизнес партньори от немскоезичния свят. Новият граматичен материал се въвежда постепенно, примерите и лексиката са свързани с бизнес тематиката. Наученото се затвърждава чрез дискусии, ролеви игри, проекти и работа в екип.