НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ТИЙНЕЙДЖЪРИ

Image

Немски език за тийнейджъри

Учебните системи са съобразени с интересите и нуждите на тийнейджърите. Те съдържат уроци, фокусирани върху историята и културата на немскоезичния свят, както и много теми, свързани с околната среда и различни ежедневни ситуации. Подготовката по тези системи предоставя на учениците една солидна основа, върху която могат да градят знания и умения по време на гимназиалното им обучение и да бъдат успешни при подготовката си за кандидатстване в университет. Нашата цел при обучението на деца е да изградим солидна езикова грамотност по английски език от ранна възраст. С всяка следваща година нашите ученици стават все по-уверени при говорене и писане  на немски език.
Image

Учебна система - Mittelpunkt

Новото издание на успешната учебна система по немски език Mittelpunkt е напълно обновено и преработено. Всички текстове в Mittelpunkt NEU са актуализирани и адаптирани спрямо нуждите на учащите, като се засягат актуални теми от ежендевието, бизнеса, науката и културата. Системата предлага ясно структурирани уроци и обновено оформление. Тренират се интензивно всички умения, набляга се специално на лексиката и граматиката.

Задачите и многобройните упражнения са лесноразбираеми, действието е плавно и последователно, поради което Mittelpunkt NEU предоставя оптимална подготовка за изпитите Goethe-Zertifikat B2 и C1, telc Deutsch B2 и C1, DSH и TestDaF.

Немски език за тийнейджъри

Учебните системи са съобразени с интересите и нуждите на тийнейджърите. Те съдържат уроци, фокусирани върху историята и културата на немскоезичния свят, както и много теми, свързани с околната среда и различни ежедневни ситуации. Подготовката по тези системи предоставя на учениците една солидна основа, върху която могат да градят знания и умения по време на гимназиалното им обучение и да бъдат успешни при подготовката си за кандидатстване в университет. Нашата цел при обучението на деца е да изградим солидна езикова грамотност по английски език от ранна възраст. С всяка следваща година нашите ученици стават все по-уверени при говорене и писане  на немски език.

Учебна система - Mittelpunkt

Новото издание на успешната учебна система по немски език Mittelpunkt е напълно обновено и преработено. Всички текстове в Mittelpunkt NEU са актуализирани и адаптирани спрямо нуждите на учащите, като се засягат актуални теми от ежендевието, бизнеса, науката и културата. Системата предлага ясно структурирани уроци и обновено оформление. Тренират се интензивно всички умения, набляга се специално на лексиката и граматиката.

Задачите и многобройните упражнения са лесноразбираеми, действието е плавно и последователно, поради което Mittelpunkt NEU предоставя оптимална подготовка за изпитите Goethe-Zertifikat B2 и C1, telc Deutsch B2 и C1, DSH и TestDaF.