НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

НЕМСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА

Image

Немски език за деца

С най-малките ни ученици от предучилищна възраст до 2-ри клас градим базисните умения за автономна езикова употреба и акцентираме върху усвояването на основните граматически времена и плавното натрупване на речников запас. По-големите ни ученици надграждат върху основните граматични категории и речников запас, като преподавателят развива допълнителни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране.
Image

Учебна система - Funkel

Учебниците Funkel са съобразени с препоръките на Общата европейска референтна рамка за изучаване на чужд език на начално ниво. Те съдържат множество езикови, подвижни, развлекателни и сценични игри и занимания. Новите граматични форми се упражняват винаги в ситуация и се затвърждават чрез многократно повторение през годината. Учебното съдържание е поднесено оригинално чрез мултифункционални карти за игрово усвояване на лексиката. Продължава се работата по проекти, които осигуряват цялостно, активно учене и поддържат интереса към езика.

Немски език за деца

С най-малките ни ученици от предучилищна възраст до 2-ри клас градим базисните умения за автономна езикова употреба и акцентираме върху усвояването на основните граматически времена и плавното натрупване на речников запас. По-големите ни ученици надграждат върху основните граматични категории и речников запас, като преподавателят развива допълнителни езикови умения чрез представянето на разнообразни и реалистични текстове, разиграване на сценки и диалози, както и множество упражнения за слушане с разбиране.

Учебна система - Funkel

Учебниците Funkel са съобразени с препоръките на Общата европейска референтна рамка за изучаване на чужд език на начално ниво. Те съдържат множество езикови, подвижни, развлекателни и сценични игри и занимания. Новите граматични форми се упражняват винаги в ситуация и се затвърждават чрез многократно повторение през годината. Учебното съдържание е поднесено оригинално чрез мултифункционални карти за игрово усвояване на лексиката. Продължава се работата по проекти, които осигуряват цялостно, активно учене и поддържат интереса към езика.