Изпитен център
SAT I и SAT II: Subjects Tests │ Изпитен Център - Пазарджик

Pathways е ETS-оторизиран център да администрира изпита SAT I: Reasoning Test и SAT II: Subject Tests в гр. Пазарджик (Center ID: 56533). Центърът предлага модерна обстановка и места за 47 ученика по време на всяка една сесия. За повече информация и регистрация, моля следвайте линка по-долу.

ACT │Изпитен център - Пазарджик

Pathways е оторизиран център да администрира изпита ACT в гр. Пазарджик (Center ID: 874070). Центърът предлага модерна и предразполагаща обстановка както за подготовка, така и за явяване на самия изпит. За повече информация и регистрация, моля следвайте линка по-долу.

ACT │Изпитен център - София

Pathways е оторизиран център да администрира изпита ACT в гр. София (Center ID: 874080). Центърът предлага модерна и предразполагаща обстановка както за подготовка, така и за явяване на самия изпит. За повече информация и регистрация, моля следвайте линка по-долу.

TOEFL iBT® Test│Изпитен Център - Пазарджик

Pathways е ETS-оторизиран център да администрира изпита TOEFL iBT® в гр. Пазарджик (Center ID: STN13908A). Центърът предлага модерна обстановка и места за 12 ученика по време на всяка една сесия. За повече информация и регистрация, моля следвайте линка по-долу.

TOEFL iBT® Test │Изпитен Център - София

Pathways е ETS-оторизиран център да администрира изпита TOEFL iBT® в гр.София (Center ID: STN14652A). Центърът предлага модерна обстановка и места за 12 ученика по време на всяка една сесия. За повече информация и регистрация, моля следвайте линка по-долу.

Cambridge ESOL │Изпитен Център - Пазарджик

Pathways партнира с преподаватели от Avo-Bell, които администрират изпитите Cambridge ESOL в нашите офиси в гр. Пазарджик. Предлаганите изпити са както за гимназисти (FCE и CAE), така и за деца (YLE). За повече информация и регистрация, моля следвайте линка по-долу.

Пробни изпити (FCE, CAE, TOEFL iBT, IELTS, SAT) │ гр. Пазарджик

Pathways регулярно организира пробни изпити за FCE, CAE, TOEFL iBT и SAT в реални условия и в удобно за учениците време. Те целят да помогнат на учениците да постигнат възможно най-високи резултати след като свикнат с формата, времетраенето и другите специфични особености, които всеки един тест има.

Pathways.bg © Copyright 2017