Доброволчески труд

Pathways е млада, разрастваща се организация, открита през септември 2010 г. Нашата основна цел е да предоставяме възможности за млади хора да използват своя потенциал и да реализират академичните и професионалните си цели. В тази връзка ви каним да се присъедините към нашите доброволци, за да помагаме на младите в България да вземат информирани решения, свързани с техните академични и професионални амбиции.

Има много начини да се включите в нашата програма:

  • Менторство;
  • Презентиране като гост-лектор;
  • Заснемане на видеа с успешни хора от различни академични и професионални сфери;
  • Писане на статии целящи да напътстват ученици и студенти в техните академични и професионални избори;
  • Организация на различни събития (информационни сесии, свързани с академичното и кариерно развитие, както и културни събития);
  • Поддържане на нашия сайт;
  • Актуализиране на нашите Facebook, YouTube и Twitter страници;
  • Популяризиране на дейността на Pathways, чрез дизайн и разпространение на различни маркетингови материали.

За да разберете как можете да ни помогнете, моля свържете се с нас на 034/919 495 или 0892 411 109. Като алтернатива, пишете ни на apply@pathways-bg.com.

Pathways.bg © Copyright 2017