Подготовка на апликации за университети

Първоначално, ти (кандидат-студентът) получаваш подробна кариерна консултация, където се уточнява какви специалности и кои университети съответстват на желанията ти. Следващата стъпка е консултантът да направи подробно проучване и да ти предложи списък с най-подходящите университети, които отговарят на определените от теб условия. След като се обсъди и финализира списъкът и програмите са уточнени, консултантът следи за набирането и подготвянето на всички необходими документи по кандидатстването ти (есета, препоръки, финансови документи, постижения в различни сфери и т.н.).

Консултантът също така те подготвя за интервю ако има назначено такова и те съветва за оптимизиране на цялостния процес на кандидатстване. Консултантът те свърза с хора от менторската програма на Pathways ако прецени, че те могат да ти помогнат в процеса на кандидатстване, както и да споделят с теб лични впечатления университета, който си избрал.

Консултантът следи процеса на кандидатстване отблизо - комуникация с различни университети, възможности за интервю, допълнителни запитвания от университетски администрации, крайни срокове и други. Той организира и подаването на твоите финансови документи, свързани с кандидатстване за финансова помощ. Заедно с консултанта, ти можеш да кандидатстваш за общежитие, да си направиш медицинска застраховка, да си резервираш самолетен билет и да направиш още много други важни стъпки по пътя ти към желания университет.

Pathways.bg © Copyright 2017