Преподаване

В основата на това, което правим, са заложени иновативни методи на преподаване. Нашите преподаватели са висококвалифицирани специалисти. Всички те създават отлична учебна среда, в която работят с най-новите технологии и методи на преподаване.

Ние търсим талантливи и мотивирани хора, заедно с които да подпомогнем личностното развитие и реализирането на академичните и професионални цели на нашите ученици. Всеки преподавател на такава позиция ще има възможността да работи с интересни хора, практикуващи различни професии, да организира провеждането на занятията и да се усъвършенства професионално.

За да научите как да се присъедините към Pathways, моля свържете се с нас на 034/919 495 или 0892 411 112. Като алтернатива, пишете ни на apply@pathways-bg.com. Можете да изтеглите нашия формуляр за кандидатстване за работа тук.

Отворени позиции

  • Преподавател по английски език – предсертификатни нива (за деца от 5-годишна възраст до 7ми клас).
  • Преподавател по английски език – сертификатни нива (FCE, CAE, TOEFL iBT®, IELTS).
Pathways.bg © Copyright 2017