Презентиране

Pathways кани хора с постижения в академични и професионални области, които да споделят своя опит с нашите ученици. В нашия учебен план ние поставяме акцент върху технологиите, aнглийския език и предприемачеството и бихме искали нашите гости да адресират сходни теми в своите презентации. Тези събития имат за цел да изтъкнат ползата от висшето образование, да демонстрират различни кариерни възможности, както и да свържат нашите ученици с хора, които биха могли да бъдат за тях пример за подражание в усилията им да постигнат успехи в съответните области.

Ако искате да направите презентация пред учениците на Pathways, моля свържете се с нас на 034/919 495 или 0892 411 109. Можете да ни пишете и на apply@pathways-bg.com.

Pathways.bg © Copyright 2017