История

Идеята за проекта възниква през 2009г., когато Ангел Келчев започва магистърската си програма в Harvard University. С помощта на проф. Алан М. Трейгър и други видни академици и администратори от John F. Kennedy School of Government, Ангел разработва бизнес план, който впоследствие е одобрен за финансиране от ААМР като част от партньорството между САЩ и България в сферата на информационните технологии и иновации.

Центърът в официално открит през септември 2010г. в гр. Пазарджик и включва два компютъризирани офиса с общо четири класни стаи. Центърър започва да предлага множество курсове по английски за гимназисти и е одобрен да администрира изпитите TOEFL iBT® и SAT за региона. През 2012г., Pathways разразства дейността си и започва да предлага богата гама курсове по английски език за деца и възрастни. През 2013г., Pathways открива две нови класни стаи – за деца и за индивидуално обучение. През 2014г., Pathways открива нов офис в гр. София, който също е одобрен да администрира изпита TOEFL iBT®.

Pathways предлага висококачествено обучение в сферите на английския език. Центърът разполага с модерна материална база, висококвалифицирани и отговорни преподаватели и прилага иновативни методи на преподаване. Учениците ни имат възможност да се обучават в специализирани компютърни кабинети, оборудвани с най-модерна мултимедийна техника. Интерактивната ни обучителна програма е гъвкава и модерна. Тя акцентира върху развитието на практически умения и насърчава креативността на младите ни курсисти.

С помощта на партньори като Cisco, Microsoft и програми към Harvard John. F. Kennedy School of Government, ние предоставяме на учениците си възможности за срещи с видни гост-лектори, както и отлични ресурси за професионално ориентиране и развитие.

Нашите ученици също така разполагат с достъп до ментори от едни от най-престижните университети и компании по цял свят, които им дават практически наставления, съобразени с индивидуалните им академични и професионални амбиции. Тези партньорства дават шанс на учениците ни да следват амбициите си и да развиват потенциала си без да се ограничават.

Днес, благодарение на неоценимата помощ на нашите партньори, Pathways обучава повече от 300 курсиста годишно.

Pathways.bg © Copyright 2017