Ваучерни курсове по ОПРЧР „Аз мога повече“

Програмата "Аз мога повече" стартира на 15.08.2011 г. По нея всеки работещ на трудов договор (забележка: не могат да кандидатстват безработни, държавни служители и учители) може да получи ваучер за езиково обучение по английски език.

Курсът обхваща три нива (A1, A2, В1) от по 100 учебни часа всяко (общо 300 за целия курс). Всеки курсист има право на максимум 20% отсъствия от учебните занятия. Курсистите не дължат никакво допълнително заплащане за учебници и/или учебни материали.

Курсова подготовка:

При наличие на желаещи, Pathways организира курсове в малки групи до 12 човека, които позволяват оказване на лично внимание на всеки един курсист:

  • Курсовете включват 300 учебни часа;
  • Курсовете се провеждат целогодишно, като тяхното времево разписание се определя от условията за изпълнение на програмата „Аз мога повече“.

Подготовката в Pathways предлага:

  • Интерактивен подход от висококвалифицирани преподаватели;
  • Работа с материали на различни водещи издания;
  • Авторски материали, предлагащи стратегии за ефективна подготовка;
  • Използване на множество ролеви игри, целящи да симулират реална обстановка в англоговоряща среда.

Често задавани въпроси:

В: Как да кандидатствам за ОПРЧР „Аз мога повече“?

О: За да кандидатствате трябва да попълните заявление и декларация. Попълнените документи се подават в Бюро по труда, гр. Пазарджик или в гр. София (Дирекция „Бюро по труда” по местоживеене или в Дирекция „Бюро по труда” по месторабота).

 

В: Какви са инструкциите за попълване на нужните заявление и декларация?

О: Заявление: Попълвате вашите лични данни, образование и предишни обучения и квалификации. Ако желаете да се обучавате по чужд език, попълнете само полето "Ключова компетентност – Общуване на чужд език – английски език".

Декларация: Целта на декларацията е да уверите Бюро по труда, че сте работещ в момента и че не сте ползвали вече обучение по програмата, за която кандидатствате.

След като подадете заявлението и бъдете одобрени, ще получите уведомление от Бюрото по труда. Трябва да донесете уведомлението в офиса на Pathways в гр. Пазарджик, ул. Червен Стоян N 7A или в офиса ни в гр. София, ул. Г.С.Раковски №108, офис 608, където ние ще бъдете регистриран за участие в курса. С подпечатаното от нас уведомление е необходимо да отидете в сътоветното Бюро по труда, където ще Ви бъде издаден ваучер. С новоиздадения ваучер трябва отново да посетите нашия офис, където да сключим договор, необходимо условие да започнете вашето обучение.

Pathways.bg © Copyright 2017