Онлайн ресурси
Самоподготовка за GMAT

Екипът на Pathways е подбрал безплатни онлайн ресурси за подготовка за GMAT, един от популярните изпити при кандидатстване в чужбина. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Самоподготовка за GRE

Екипът на Pathways е консолидирал безплатни онлайн ресурси за подготовка за GRE, един доста популярен изпит при кандидатстване в чужбина. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Самоподготовка за SAT

Екипът на Pathways е подбрал безплатни онлайн ресурси за подготовка за SAT, един от най-популярните изпити при кандидатстване в чужбина. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Самоподготовка за ACT

Екипът на Pathways е подбрал безплатни онлайн ресурси за подготовка за ACT, един от популярните изпити при кандидатстване в чужбина. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Самоподготовка за TOEFL iBT® Test

Екипът на Pathways е консолидирал безплатни онлайн ресурси за подготовка за изпита TOEFL iBT®, един от най-популярните изпити при кандидатстване в чужбина. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Самоподготовка за IELTS

Екипът на Pathways е консолидирал безплатни онлайн ресурси за подготовка за IELTS, популярен изпит при кандидатстване в чужбина. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Самоподготовка за CAE

Екипът на Pathways е подбрал някои безплатни онлайн ресурси за подготовка за CAE, един от най-популярните изпити. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Самоподготовка за FCE

Екипът на Pathways е консолидирал безплатни онлайн ресурси за подготовка за FCE, един от най-популярните изпити. Това ти дава възможност да провериш първоначалните си знания, както и да подобриш резултатите си на реалния изпит.

Образование в чужбина

Pathways ти помага при кандидатстване за университети по целия свят. Ти можеш да учиш където и каквото пожелаеш, стига да направиш добре информиран избор и да положиш необходимите усилия да бъдеш приет. Нашият екип е подбрал сайтове, които ще ти помогнат с първоначални идеи и информация.

Свободни курсове, лекции и презентации

Свободните курсове, лекции и презентации ще ти помогнат да бъдеш по конкурентноспособен на академичния и професионалния свят, както и да развиеш практически и аналитични умяния. Екипът на Pathways е консолидирал ресурси на разнообразни и увлекателни теми.

Pathways.bg © Copyright 2017