Петър Тодоров
Нов Български УниверситетОбразование:
Master of Business AdministrationСпециалност:
Director Operations Russian Board | Cisco SystemsПрофесия:

Петър Тодоров е завършил 133 СОУ "А.С. Пушкин” в гр.София, България.

След гимназията Петър завършва Артилерийската академия в Шумен с профил Компютърни науки и военна кибернетика, а по-късно се дипломира като Магистър по Бизнес Администрация от Нов Български Университет.

Петър има над 17 години опит в областта на Телекомуникациите и Компютърните мрежи, 15 от които като изпълнителен директор в международен опит в Източна Европа и Русия. Петър е отговарял за бизнеса на световния лидер в телекомуникационните услуги Cisco Systems в 8 държави, като е управлявал екип от 85 човека. Петър е бил 8 години изпълнителен директор на Cisco Systems България между 1999 и 2007г., а преди това е заемал 3 години същата позиция в 3Com.  

От 2010 Петър отговаря за стратегическото развитие на Cisco Systems като оперативен директор на управителния съвет в Русия.

“Моят път е борба“
Pathways.bg © Copyright 2017