Мария Попковачева
Harvard School of GovernmentОбразование:
Етика и политически наукиСпециалност:
АрхивистПрофесия:

Мария Попковачева-Терзиева е родена в гр. Пазарджик. Средното си образование завършва в Американския колеж в София с профил физика. Записва бакалавърска програма „Международни отношения“ със специализация „Европеистика“ в колежа „Помона“, в Калифорния. По време на обучението си прави няколко стажа, свързани с научни изследвания – занимава се с така наречените „групи за повдигане на съзнанието“, с енергийни политики на България и Южен Кавказ, с институциите на Европейския парламент. След дипломирането си от „Помона“ работи като асистент на адвокати, които се занимават с данъчно корпоративно право в Ню Йорк. Следващата стъпка на Мария е магистърска програма „Религия, етика и политика“ в Харвардския университет в Бостън. Там тя изучава идеи и теми, свързани с нормите на управление в държавите, формиране на моралността на гражданите, задължение за подчинение в една плуралистична общност и различни тестови случаи от Източна Европа. В момента, към Софийския университет, Мария е започнала докторантура по политическа теория. Образователният път на Мария е разнообразен, с потапяния в различни теми и материи. Може би най-голям принос към избора в коя посока да се насочи са имали хората около нея, приятели, преподаватели, семейство – всички мечтатели и идеалисти, устремени към реализирането на различни идеи.

През 2011 г. Мария се връща в България и започва работа в държавния архив, в областта на международните отношения и публичността на архивите. И тук се занимава със своеобразна научна дейност при работата с документите и представянето им под формата на презентации и проекти, различни образователни материали и изложби.

Мария говори английски и немски.

“Образовaнието за мен означава да си независим и богат. Никой никога не може да ти го отнеме, нито пък безкрайните нови хоризонти и възможности, за които то способства.“
Директна връзка:
Pathways.bg © Copyright 2017