Траян Траянов
Harvard, CambridgeОбразование:
Social Studies, Modern Society & Global Transformations Специалност:
Бизнес консултантПрофесия:

Траян е роден и израснал в Силистра. Постъпва в Американския колеж в София през 1996 година и завършва през 2001. Следва две години в Connecticut College, а през 2003 кандидатства и се прехвърля в Harvard University. Там постъпва в интердисциплинарната програмата Social Studies и получава бакалавърска степен през 2006 година. Докато следва, Траян работи различни неща (Campus Safety, Dorm Crew, Language Lab, Social Sciences Library, etc). Пише няколко публикации (CC Magazine, The College Voice). Работи на доброволни начала като редактор (Harvard Asia Pacific Review). Печели и три гранта, които му дават възможност да прави стажове в The Philippine Center for Investigative Journalism (Manila) и в Тhe National Security Archive (Washington, DC). Прави стажове в KPMG и DFC Intelligence. Посещава лятна обучителна програма по руски език в Middlebury Collegе.

От 2007 до 2009 Траян работи като бизнес консултант за Mitchell Madison Group в Ню Йорк и Лондон и за Arthur D. Little в Прага. Проектите, по които работи са свързани с оптимизиране на оперативните процеси и пазарните стратегии на водещи медийни, застрахователни, промишлени и енергийни компании.

В периода 2009 - 2010 Траян защитава магистратура по социология (МPhil - Modern Society & Global Transformations) в Darwin College, University of Cambridge. Капитан е на отбора по скуош в своя колеж. От 2010 досега работи във Фондация "Заедно в час". Член е на Alumni Fund Advisory Committee, подпомагащ администрацията на Американския колеж с набиране на средства. Активен доброволец на Harvard Club of Bulgaria и основател на The University of Cambridge Society in Bulgaria.

 

“Поставяйте си големи цели!“
Директна връзка:
Pathways.bg © Copyright 2017