Надежда Терзиева
ВТУ, Софийски университет, НБУОбразование:
Библиография/Бизнес администрацияСпециалност:
Библиотечен директорПрофесия:

Надя  е завършила е българска филология във Великотърновския университет и библиотечна и научна информация в СУ.  През 2001г. завършва магистратура по бизнес администрация в НБУ. Работила е като библиограф-информатор в КНИПИТУГА, като секретар на свободен факултет в НБУ, и като директор на библиотеката на университета. Участва в  международни проекти и специализира библиотечен мениджмънт във Великобритания, Холандия, Испания, Португалия и др. В  резултат на спечелен проект, финансиран от Институт  Отворено Общество, Унгария, през 2002г.  става национален координатор за България на проекта „Електронна информация за библиотеките“, осъществяван от международната фондация „Electronic Information for Libraries” – eIFL, със седалище в Рим, Италия. Същата година, заедно със съмишленици от други университети,  създава първото сдружение с нестопанска цел „Български информационен консорциум“. Консултант е на библиотеката на Американски научен център в София.  

“Проверявайте всяка възможност.“
Директна връзка:
Pathways.bg © Copyright 2017