Доц. Йордан Милев
УАСГОбразование:
Промишлено и гражданско строителствоСпециалност:
Строителен инженер и преподавателПрофесия:

Доц. д-р инж. Йордан Милев е преподавател от 1986 г. в катедра Масивни конструкции, Строителен факултет в Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Успоредно с това се занимава с научна и изследователска дейност. В периода 1994-1995 г., 1996г. и 2000-2003г. специализира сеизмично изследване на строителни сгради и съоражения към Токийския университет. Голяма част от знанията и уменията си е придобил при специализацията си в Chalmers University of Technology, Гьотеборг, Швеция, University of Naples, Италия, Technische Universität, Дармщат, Германия, City University, Лондон и др. Участва в редица семинари и конференции – на Асоциацията на инженерите-конструктури в проектиране на сгради по Еврокод 8 в Лисабон (февруари 2011г.), в семинар за Еврокод 2 – основни приложения, Брюксел (септември 2011г.) и др. Има над 60 публикации в научни списания и специализирана литература. Водещ проектант, експерт и консултант на уникални сгради и съоражения. Предава опита и знанията си на много студенти, докторанти и млади инженери.

“Теорията, друже мой, е суха. Зелено е дървото на живота.“
Директна връзка:
Pathways.bg © Copyright 2017