Веселин Шахънов
Лесотехнически университетОбразование:
Ландшафтна архитектураСпециалност:
Ландшафтен архитектПрофесия:

Веселин Шахънов е родом от гр. Смолян. През 1997 г. завършва училище за приложни изкуства в гр. Смолян, специалност “Художествена обработка на метали”. През 2000 г. става член на Дружеството на художниците в гр. Смолян. През 2004 г. завършва магистратура по Ландшафтна архитектура в Лесотехнически университет, София. През 2007 г. завършва магистратура по продуктов дизайн в Технически университет, София. По време на следването си той прави две практически специализации – в Англия (2001) и САЩ (2003). 

През 2007 г. постъпва на работа в Лесотехническия университет като асистент, а през 2008 г. основава фирма “ДИЛА 1”, специализирана в областта на ландшафтната архитектура и дизайна. От 2012 г. разработва докторат.

В сферата на изобразителните изкуства Веселин се занимава с живопис и има 5 самостоятелни изложби и участие в 10 колективни изложби. В областта на науката той има над 10 научни и множество научно-популярни публикации. Участва в разработването на редица проекти по ландшафтна архитектура и графичен дизайн, множеството от които са реализирани.

Веселин говори английски, участва в международни научни форуми, работи със студенти и ръководи собствен бизнес. Стреми се да обвърже в едно изследователска работа, образование, и иновативна практика, защото смята, че човек трябва да се развива комплексно, както в посока личностно развитие, така и в полза на останалите.

“Бог не се вълнува от това, което правим за себе си, а от това, което правим за другите. Когато се стремим към невъзможното, постигаме възможното в най-висока степен.“
Директна връзка:
Pathways.bg © Copyright 2017