ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Pathways | Център за образование и предприемачество

Офис 1: Пазарджик
ул. Червен Стоян №7А
Пазарджик – 4400, България
Т: 034.919.495

Офис 2: Пазарджик 

ул. Райко Даскалов №2, Етаж 1
Пазарджик – 4400
Т: 0896.705.905

Офис 3: София
ул. Г. С. Раковски №108, оф.608,
София – 1000
Т: 0896.705.905

E: apply@pathways-bg.com
W: www.pathways-bg.com

Този документ е направен благодарение на щедрата подкрепа на Американската Агенция за Международно Развитие (ААМР). Съдържанието му е отговорност на Pathways и не отразява непременно възгледите на ААМР или Правителството на САЩ.


Моля, попълнете документа внимателно, като отговаряте изчерпателно на всички въпроси !

Лична информация
Име: Презиме: Фамилия:

Настоящ адрес:

Телефон: И-мейл: Дата на раждане:

Родител или настойник За всички кандидати на възраст под 18 години следната информация трябва
да бъде попълнена от Ваш родител или настойник:

Име: Презиме: Фамилия:

Телефон: И-мейл: Подпис:

Уведомен съм и давам право на моя син/дъщеря/подопечен да кандидатства в Pathways!


Образование
Учите ли ? ДА НЕ
Име на училището, в което учите:
Клас/курс:     Среден успех през последната учебна година/срок:
Курсове, които искате да изучавате при нас:
Получавали ли сте академични награди или стипендии, ако да, моля опишете ги!
Награда/Стипендия Институция/Организация     Дата

Полагали ли сте някои от следните изпити по английски език?
Дата Резултат Дата Резултат
FCE     TOEFL
CAE     IELTS
CPE     SAT

Полагали ли сте други изпити по английски език?

Отбележете дните от седмицата, които са най-удобни за провеждане на занятия според Вас:
Понеделник
Вторник
Сряда
Четвъртък
Петък
Събота
Неделя

Посочете конкретни часове, в които предпочитате да посещавате Pathways:
  1. от   до
  2. от   до
  3. от   до

Отбележете по кое време сте на училище:

I учебен срок  Първа смяна Втора смяна

II учебен срок Първа смяна Втора смяна

Интересувате ли се от разсрочено плащане /моля обяснете по-долу Вашите предпочитания/:

Ако сте били насочени към Pathways от учител/училище, моля напишете неговото име:

Потвърждавам , че съм прочел/а и разбирам съдържанието на този формуляр, и че информацията, предоставена от мен е истина и е максимално изчерпателна. На учениците, които предоставят грешна информация, ще бъде отказано правото да продължат с процеса на кандидатстване.
Забележка
Възможно е да бъдат заснети видео материали или снимки на част от класните занимания или други дейности, свързани с дейността Ви в Pathways, за да се покаже процесът на протичането им, както и да се подготвят рекламни и маркетинг материали, свързани с нашите дейности. Тук, давам моето съгласие такива снимки или видео материали, в които участвам, да бъдат използвани за връзки с обществеността, маркетинг, реклама или други цели от името на Pathways.
Pathways не носи отговорност ако по някаква причина класът, за който кандидатствате, не се сформира. В такива случаи Pathways определя как да се процедира с одобрени стипендии на ученици, регистрирани в този клас
Изпратате ни попълнения формуляр на apply@pathways-bg.com или го донесете на хартиен носител на ул. Червен Стоян 7А, партер, Пазарджик 4400.Pathways.bg © Copyright 2017