За нас
Екип

Членовете на нашия екип са хора с различен опит и широка гама от интереси. И все пак, те споделят едно общо желание - да мотивират и вдъхновяват хора от всички възрасти, като им помагат да реализират своя потенциал.

Борд на съветниците

Бордът на съветниците спомага за развитието на стратегията на Pathways и ни дава достъп до експерти от различни сектори и обществени звена. Техният опит и глобална мрежа от контакти ни помагат да предлагаме висококачествени услуги на локално ниво.

Доброволци

Присъединете се към нас! Ние знаем, че можем да превърнем страната ни в място, където младите хора да имат достъп до висококачествено образование, опит и напътствия, така че да могат да оползотворят своя потенциал. Но ние знаем също така, че не можем да го направим сами. Станете част от нашия успех!

Партньори

Изключително сме благодарни на нашите партньори за тяхната щедра подкрепа, съвети и съпричастност към мисията на Pathways. Вярваме, че обмяната на опит води до по-ефективно и качествено развитие на проекта, а това многократно увеличава неговото въздействие.

Мисия и визия

Pathways предлага висококачествено обучение по английски език за деца, ученици, студенти и възрастни. Центърът цели да мотивира, информира и вдъхновява хора от всички възрасти и да им помогне да достигнат нови академични и професионални върхове.

История

Проектът Pathways е създаден през 2010г. с щедрата подкрепа на Американската агенция за международно развитие (АММР) като част от партньорството между САЩ и България за информационните технологии и иновации.

Pathways.bg © Copyright 2017